Børn og influenzavaccination

Influenzavaccination af børn er for denne sæson kommet med i Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. punkt 8. Dette betyder, at vaccinen er en del af børnevaccinationsprogrammet, og dermed at almen praksis er forpligtet til, at tilbyde vaccinationerne. Læs mere om dette på PLOs hjemmeside.

Hvorfor tilbydes børn influenzavaccination?
Som noget nyt, på baggrund af situationen med covid-19, tilbydes børn i alderen 2 til og med 6 år gratis influenzavaccination i sæsonen 2021/2022. Hos de fleste børn er influenza en mild infektion, oftest med et ukompliceret forløb. Men nogle børn kan få tilstødende komplikationer i luftvejene, som f.eks. nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at barnet tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er sjældent, at børn dør af influenza.

Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne. Med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet, at undgå sygdom og bekymring i familierne, samt forhindre fravær og isolation hos børn og øvrige familiemedlemmer. På grund af den særlige situation med covid-19-epidemien, tilstræbes det i denne influenzasæson, at forebygge al sygdom, der kan forebygges. Børn tilbydes også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen. Dermed beskyttes sårbare grupper og man undgår at belaste sundhedssystemet. Indtil videre gælder tilbuddet om vaccination af børn kun for influenzasæsonen 2021/2022.

Børn bliver tilbudt en influenzavaccine i form af en næsespray, hvor der sprøjtes én dosis op i hvert næsebor. Vaccinen er en levende svækket vaccine. Hvis det er første gang barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum.

Vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn, og er derfor sikker at anvende til ovenævnte gruppe. Vær dog opmærksom på, at der er enkelte børn, der ikke må vaccineres med levende svækkede vacciner, og derfor skal tilbydes en anden influenzavaccine, se produktresume for Fluenz Tetra®. Den vaccine, der i år tilbydes i Danmark, har igennem en årrække været anvendt i bl.a. England og Finland. For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra, se Dansk Selskab for Pædiatri hjemmeside.

Hvordan anvendes den nasale spray?
Fluenz Tetra® leveres samlet med hele dosis (0,2 ml) i en nasal applikator med en dyse (med beskyttelseshætte), stempel, stempel-stopper og dosisfordeler klips.
Administration:

  1. Beskyttelseshætten fjernes
  2. Barnet skal være i en opretsiddende stilling. Applikatorens dyse placeres lige inden for barnets næsebor, hvorefter halvdelen af dosis (0,1 ml) indgives ved at trykke stemplet ned, i en hurtig enkel bevægelse, indtil dosisfordelerklipsen forhindrer yderligere tryk.
  3. Fjern herefter dosisfordelerklipsen ved at klemme klipsen sammen og fjerne denne fra stemplet.
  4. Indgiv anden halvdel af dosis (0,1 ml) i det andet næsebor, på samme måde, som ved første næsebor, straks eller kort tid efter første dosis.

Barnet kan trække vejret normalt mens vaccinen indgives. Det er ikke nødvendigt, at inhalere eller snøfte.

Hvem kan få influenzavaccination som nasal spray?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge fra 2 år.

Børn inden for målgruppen 2 til og med 6 år kan tilbydes denne vaccination gratis i sæsonen 2021/2022. Hvis barnet ikke er blevet influenzavaccineret før, skal der gives to doser med fire ugers interval. I de tilfælde hvor et barn skal have to doser, men fylder 7 år inden anden dosis kan administreres, kan anden dosis fortsat administreres gratis.

Fluenz Tetra® er en levende svækket vaccine, og derfor kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. For yderligere specificering af disse grupper, se vaccineleksikon. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, pga. potentiel risiko for smitte af den immunsupprimerede.

Disse børn skal tilbydes en inaktiveret influenzavaccine, der er godkendt til deres aldersgruppe. I år er det enten Vaxigriptetra® eller Influvactetra®, der begge kan bruges til børn fra barnet er 6 måneder, i samme dosis som for voksne, læs mere i vaccineleksikonnet.

For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon eller Dansk Selskab for Pædiatris hjemmeside

Hvad hvis hele dosis ikke gives? Nys, blokeret næsebor eller løbenæse
Det er ikke nødvendigt, at gentage vaccination, så længe blot én af de halve doser (sv.t. 0,1 ml) er givet korrekt i et næsebor. Hver af den halve dosis (0,1 ml) indeholder nok viruspartikler til at inducere et immunrespons.

Må gravide sundhedspersonaler arbejde med en levende svækket nasalspray?
Ja, det må de gerne. Der er ingen risiko for gravide eller andre, hvor levende svækkede vacciner er kontraindiceret, ved administration af den nasale spray til patienter.

Der er således ingen aerosoler af vaccinen i luften ved vaccination i næseboret. Teoretisk set er der en risiko for eksposition, hvis vaccinen administreres uden for næseboret. Der er ikke blevet påvist nogle tilfælde af transmission af vaccinevirus til sundhedspersonalet i USA, hvor denne slags vaccine har været brugt i mange år. Ud fra et forsigtighedsprincip, bør meget stærkt immunsupprimerede personer dog ikke administrere vaccinen.

Virker den levende svækkede nasale influenza vaccine anderledes end de inaktiverede, der gives i.m.?
Den nasale influenzavaccine beskytter med både antistofproduktion lokalt i slimhinderne i luftvejene, der hvor influenzavirus kommer ind i kroppen, og ved systemisk antistofproduktion.

Må Fluenz Tetra® gives samtidig med andre vacciner?
Fluenz Tetra® er en levende svækket vacciner, og der skal derfor være opmærksomhed på intervallet mellem den og andre levende svækkede vacciner. To levende svækkede vacciner må gerne administreres samtidig, men hvis ikke de gives på samme tidspunkt, skal der være et interval på fire uger mellem administrationerne. Se mere her

Skal barnet vaccineres, selv om det for nyligt har overstået en influenza- eller covid-19-infektion?
Ja, det anbefales at barnet influenza vaccineres på trods af nylig afsluttet influenza eller covid-19-infektion. Vaccinen kan gives, når patienten er frisk igen, og ude af isolation (gældende for personer med tidligere covid-19-infektion). Det anbefales ikke at vaccinere hvis barnet er akut utilpas, eller har feber.

Må risikobørn over 6 år, men under 18 år, få Fluenz Tetra®?
Børn i denne gruppe kan vælge at få den nasale spray i stedet for en influenzavaccination som stik. Vær dog opmærksom på, at en levende svækket vaccine ikke er en kontraindikation for barnet.

Hvad hvis en person uden for den anbefalede aldersgruppe modtager denne vaccine?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge til og med 17 år, og bør derfor ikke administreres til voksne på 18 år eller derover. Hvis dette alligevel sker, bør personen tilbydes en ny vaccination, med en inaktiveret influenzavaccine, der er anbefalet til den pågældende aldersgruppe, da der muligvis er svagere virkning af Fluenz Tetra® hos voksne.

Hvad hvis et immunsupprimeret barn ved en fejl, får administreret Fluenz Tetra®?
Hvis et immunsupprimeret barn får en levende svækket vaccine, beror det videre forløb på en individuel vurdering. Hvis personen er svært immunsupprimeret kan antiviral behandling overvejes på baggrund af lægefaglig vurdering. Hvis det skønnes, at antiviral behandling ikke er nødvendigt, bør barnets forældre instrueres i at søge læge, ved udvikling af influenzasymptomer i de følgende fire dage, efter vaccination. Barnet bør desuden tilbydes en inaktiveret influenzavaccine.